Общо събрание


СПИСЪЦИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИГ-ЕЛХОВО


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово-Болярово № 66 от 27.10.2017 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово-Болярово № 59 от 16.05.2016 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание/


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово № 57 от 10.08.2015 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание/


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово № 55 от 06.04.2015 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание/


СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА МИГ – ЕЛХОВО СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ ОТ 21.04.2010г.


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ – ЕЛХОВО – съгласно последен протокол на УС на МИГ-Елхово № 52/05.12.2014, отразяващ промени в състава на Общото събрание

 


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово № 54 от 26.01.2015 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание/


ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ