Доклади


2016г.


Доклад за дейността и финансов отчет на МИГ-Елхово-Болярово представени в централния регистър при МП през 2016 г

Годишен доклад 21.10.2016г.-31.12.2016г.

2015г.


Доклад за дейността и финансов отчет на МИГ-Елхово-Болярово представени в централния регистър при МП през 2015 г

Годишен доклад 01.01.2015г.-31.12.2015г.

2014г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2014г.

Годишен доклад 01.01.2014г.-31.12.2014г.

 

2013г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2013г.

Годишен доклад 01.01.2013-31.12.2013г.

2012г.


Доклад за дейността и финансов отчети на МИГ-Елхово представени в централния регистър при МП през 2012г.

Годишен доклад 13.06.2012г.-31.12.2012г.