Устав


УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ  С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО”

С изменения и допълнения, приети на Общо събрание, провело се на 26.02.2016

Устав МИГ-Елхово-Болярово от 26.02.2016 г.


Устав на СНЦ „МИГ – Елхово” в сила до 26.02.2016 год. –  Изтегли от тук.


УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО” в сила до 19.05.2015 год. – Изтегли от тук