Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” получи одобрение за финансиране

Със Заповед № РД 09-567/23.04.2012 година на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, Местна инициативна група – Елхово е одобрена да получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. Финансирането ще се осъществи по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка 431-1 „Управление...