Пакет с документи по публична покана № 9043843

1.Дейност Организиране на Форум „Обмен на добри практики между МИГ от България” с прогнозна стойност 3750,00 лв.без ДДС. включва 40 участника, продължителност 3 дни; 2.Дейност Организиране на Изложение „Бизнес, традиции и иновации на територията на МИГ Елхово“ с цел популяризиране потенциала на територията и осигуряване на възможности за развитие с...

УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В МИГ – ТРИСТИНГТАЛ И МИГ – НИДЕРОСТЕРРАЙХ ЗЮД, АВСТРИЯ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И ОБУЧЕНИЕ

В периода 16 – 20 юни 2015 г. Местна инициативна група – Елхово организира учебно посещение за 15 представители на екипа, членове на Управителния съвет и на сдружението в 2 местни инициативни групи от Австрия – МИГ – Тристингтал и МИГ – Нидеростеррайх Зюд. Целта на учебното посещение беше представителите...

УСПЕШНО ПРЕМИНА МЛАДЕЖКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА МИГ

При голям интерес от гражданите и гостите на град Елхово и общината премина МЛАДЕЖКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ, което беше организирано от Местна инициативна група – Елхово на 13 и 14 юни 2015 г. Изложението е част от дейностите по проект за междурегионално сътрудничество...

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „МЛАДЕЖИТЕ ОТ ЛИДЕР ТЕРИТОРИИТЕ: ДВИЖЕЩА СИЛА ЗА РАЗВИТИЕ“

град Елхово, НЧ „Развитие – 1893” – Елхово, 11 и 12 юни 2015 г.  Местна инициативна група – Елхово организира Кръгла маса на тема: „Младежите от ЛИДЕР териториите: движеща сила за развитие“, която ще се проведе на 11 и 12 юни 2015 г. в НЧ „Развитие-1893” – град Елхово. Събитието...

ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА МИГ Елхово, 13-14 юни 2015 г.

На 13 и 14 юни 2015 г. Местна инициативна група – Елхово организира МЛАДЕЖКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ, което ще бъде разположено в центъра на град Елхово, до НЧ „Развитие-1893”. Изложението е част от дейностите по проект за междурегионално сътрудничество „Младежка ЛИДЕР мрежа в...

Пакет с документи по публична покана № 9041994

1.Дейност „Организиране и провеждане на младежко изложение – младежки базар – на добри практики и идеи за развитие на териториите на МИГ-Елхово с прогнозна стойност 1 792,84 лв. без ДДС, включва 30 участника, продължителност 2 дни; 2.Дейност Организиране на кръгла маса на тема: „Младежите от ЛИДЕР териториите: движеща сила за...