СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ

Местна инициативна група – Елхово – Болярово има удоволствието да съобщи на всички жители на нашите общини, на всички интересуващи се от инвестиции в тези територии, колеги и всички, които бяха и са съпричастни с работата ни, че Стратегията за водено от общностите местно развитие за новия период на ПРСР...

ПОКАНА ЗА СВИКВАМЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Елхово-Болярово“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 01.11.2016 г. от 17:00 ч. Събранието ще се проведе 8 гр.Елхово, ул.“Калоян“ № 13, заседателната зала на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“. Поканени за участие са...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово – Болярово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20.05.2016г. от 12.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Родопи“ №1, Зала на НЧ „Развитие 1893“....

Предстоящи публични събития в периода 12 – 20 април 2016г.

Предстоящи публични събития, семинари и обучения във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ Информационен семинар за процеса на разработване на стратегията за представители на местната общност от община Елхово На 12.04.2016 г., вторник, от 10.00 ч.,...

Местна инициативна група – Елхово организира ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово е в процес на подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини. На 30 март 2016 г. ще се организират две обществени обсъждания на разработваната стратегия: На 30.03.2016 г. в зала на НЧ „Развитие...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЕЛХОВО”

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 26.02.2016г. от 17.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Елхово, ул. „Калоян” № 13, офиса на МИГ-Елхово. Поканени за участие...