УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЛАДЕЖКА ЛИДЕР МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Инициативен комитет и екипът на проект „Младежка Лидер мрежа в подкрепа на развитието на селските райони” кани младежки организации и групи, млади предприемачи, млади фермери, млади хора от местната власт и местно самоуправление на възраст от 18 до 40 години от стопанския, нестопанския и публичния сектор от териториите на МИГ-Тунджа,...

Пакет с документи по публична покана №9038728

1.Дейност „Организиране на обучение на оперативния екип, членове УС и на ОС на МИГ-Елхово на тема „Управление на промяната: инструмент за успешно развитие на територията на МИГ Елхово” с прогнозна стойност 2 333,33 лв. без ДДС, включва 15 участника, продължителност 2 дни: 2.Дейност „Организиране на учебно посещение в МИГ в...

Пакет с документи по публична покана №9038726

1.Дейност „Организиране и провеждане на младежко изложение – младежки базар – на добри практики и идеи за развитие на териториите на МИГ-Елхово с прогнозна стойност 1 792,84 лв. без ДДС, включва 30 участника, продължителност 2 дни; 2.Дейност Организиране семинар на тема „Възможности за активно участие на младежите в развитието на...

УСПЕШНО ПРЕМИНА ИЗЛОЖЕНИЕТО “БИЗНЕС, ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО”, ОРГАНИЗИРАНО ОТ МИГ – ЕЛХОВО

 При голям интерес и успешно премина изложението “Бизнес, традиции и иновации на територията на Местна инициативна група – Елхово”, организирано от МИГ-Елхово от  26 до 30 септември 2014 г.  Изложението беше разположено на централния площад на град Елхово в специално монтираните и брандирани за изложението 30 павилиона. Официалното откриване на...

МИГ Елхово популяризира малкия и среден бизнес с изложение

Изложение „Бизнес, традиции и иновации на територията на Местна инициативна група – Елхово“ организира МИГ Елхово от  26 до 30 септември 2014 г.  Официалното откриване на бизнес изложението е на 27 септември 2014 г. /събота/ от 11.00 часа на централен площад на град Елхово. В бизнес изложението ще се включат...

ОБУЧЕНИЕ НА НЕФОРМАЛНИ МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕМА: „Иновативни лидерски подходи в местното развитие и прилагането на СМР”

На 5 и 6 септември 2014 г. в Екоцентър „Румика“ село Маломирово, община Елхово се проведе двудневно обучение на 15 неформални местни лидери на тема „Иновативни лидерски подходи в местното развитие и прилагането на СМР”. В обучението взеха участие 15 души – неформални лидери от различни сектори на социално-икономическия живот...