Информация за бенефициентите, очакващи сключването на договори по мярка 311 и мярка 312

Държавен фонд „Земеделие” преразглежда всички проекти по ПРСР, за които важат новите правила по de minimis ДФ „Земеделие” (ДФЗ) разглежда всички проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”  и ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013, за които...

СЕМИНАР ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ НА СМР СЕ ОРГАНИЗИРА В ЕЛХОВО

На 2 септември 2014 г. в град Елхово се проведе семинар за обучение на бенефициенти от публичния сектор по сключени договори за изпълнение на проекти по мерките на Стратегията за местно развитие на МИГ – Елхово. В обучението взеха участие 15 души – представители на Община Елхово, Читалище „Развитие 1893“...

ПРОВЕДЕ СЕ СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ НА СМР

На 1 септември 2014 г. в град Елхово се проведе семинар за обучение на бенефициенти от частния сектор по сключени договори за изпълнение на проекти по мерките на Стратегията за местно развитие на МИГ – Елхово. В обучението взеха участие 15 души – земеделски производители и представители  на фирми –...

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „Права и задължения на МИГ по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициентите към СМР на МИГ-Елхово”

На 29 и 30 август 2014 г. в Екоцентър „Румика“ село Маломирово, община Елхово се проведе обучение на тема Права и задължения на МИГ по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициентите към СМР на МИГ-Елхово. В обучението взеха участие 15 души – представители  на оперативния екип, членове...

НОВИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ЕЛХОВО

През месеците юли и август Местна инициативна група – Елхово получи писма за одобрение от ДФЗ-РА на всички проекти, класирани от сдружението за финансиране към Стратегията за местно развитие. За наша радост, през месец август 2014 г. бяха подписани нови  16 договора за финансиране на проекти към Стратегията за местно...

МИГ – ЕЛХОВО НАБИРА ОФЕРТИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ В ГРАД ЕЛХОВО

Местна инициативна група – Елхово информира интересуващите се лица и фирми, че стартира процедура по избор на изпълнител за извършване на услуги за организиране на Изложение „Бизнес, традиции и иновации на територията на МИГ Елхово“ с цел популяризиране потенциала на територията и осигуряване на възможности за развитие“ за 2014 г....