Актуално

МИГ-Елхово сключи договор за финансиране на Стратегията за местно развитие по ос 4 “Лидер” на Програмата за развитие на селските райони

МИГ-Елхово е една от деветнадесетте местни инициативни групи, които сключиха договори за финансиране на Стратегиите за местно развитие по ос 4 “Лидер” на Програмата за развитие на селските райони. На официалната церемония по подписване на договорите в Гранитна зала на Министерски съвет присъстваха министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов,...

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Елхово” получи одобрение за финансиране

Със Заповед № РД 09-567/23.04.2012 година на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, Местна инициативна група – Елхово е одобрена да получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. Финансирането ще се осъществи по мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка 431-1 „Управление...