Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи и публикува в сайта си ,,Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014 – 2020)

Ръководство е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.
В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора.

Може да се запознаете с “Ръководство на бенефициента” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014 – 2020) ТУК