КОНТАКТИ

Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“
Град Елхово, ул. „Калоян“ № 13 ет. 2
Тел: 0879 296 905
e-mail:
elhovo_lider@abv.bg
office@migelhovo.org

Работно време на офиса:
от Понеделник до Петък
от 8.00 до 12.00 часа и следобед от 13.00 до 17.00 часа