ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ В БУКУРЕЩ

Уважаеми производители на местни храни и напитки,
Министерството на земеделието и храните ни уведоми, че техните колеги от Република Румъния организират изложение на местни продукти и храни от територията на Местните инициативни групи, на което канят за участие и български производители.

Изложението ще се проведе в периода 22-26 ноември 2023 г. в Университета по агрономство и ветеринарна медицина (USAMV) в гр. Букурещ (на централно място в града).
Изложбената площ ще се предоставя безплатно на производителите.

Престоят в гр. Букурещ е за сметка на участниците, като организаторите са осигурили преференциални цени за настаняване на производители от Местни инициативни групи.
Важно е всички участници, които ще вземат участие в изложението, да останат от 22 ноември до самия му край – 26 ноември, затова е необходимо да осигурят достатъчно количество продукция.

Каним производителите от територията на МИГ – Елхово – Болярово, които имат желание да участват в изложението, да се свържат с екипа на МИГ и да предоставят данни за контакт, в срок до 17:00 часа на 13 ноември 2023 г. (понеделник).

Не изпускайте възможността да представите своята продукция на нови клиенти и да завладеете нови пазари!

Екип на МИГ – Елхово – Болярово

В допълнение предоставяме снимка на къщичката, която ще бъде предоставена на производителите за да разположат своята продукция.