Управителен съвет

Състав на управителен съвет от 17.10.2022 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ МИГ-ЕЛХОВ-БОЛЯРОВО

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Кирил Стоянов Киров
член на УС и Заместник-председател
Представител на „А.Т.Е.“ ЕООД

Стойка Иванова Славкова
член на УС
Представител на Сдружение „Туристически център – Елхово”

Стоянка Атанасова Желева
член на УС
Представител на НЧ „Съгласие 1930“, с. Кирилово

Пенка Стоянова Тончева
член на УС
Представител на „ХИТ-НП“ ООД


Състав на управителен съвет до 17.10.2022 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Кирил Стоянов Киров
член на УС и Заместник-председател
Представител на „А.Т.Е.“ ЕООД

Стойка Иванова Славкова
член на УС
Представител на Сдружение „Туристически център – Елхово”

Стоянка Атанасова Желева
член на УС
Представител на НЧ „Съгласие 1930“, с. Кирилово

Георги Иванов Илиев
член на УС

Представител на „ЗОМАШ“ ООД


Състав на управителен съвет до 16.04.2021 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова

Заместник председател на Управителния съвет
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Стоянка Атанасова Желева
Представител на Народно читалище „Съгласие–1930 г.“ с.Кирилово

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 22.06.2020 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Стоянка Атанасова Желева
Представител на Народно читалище „Съгласие–1930 г.“ с.Кирилово

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 21.11.2017 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Мария Василева Какърова
Представител на Народно читалище „Развитие–1893 г.“

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 26.02.2016 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Киро Стоянов Киров
Представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.

Мария Василева Какърова
Представител на Народно читалище „Развитие–1893 г.“
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.


Състав на управителен съвет до 19.05.2015 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Киро Стоянов Киров
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.


Състав на управителен съвет от 16.07.2010г. до 20.06.2013г.

Мария Никова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Киро Стоянов Киров
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.


Състав на управителен съвет от 21.04.2010г. до 16.07.2010г.

Мария Никова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Стоян Киров Стоянов
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.

Протоколи от 2024 год.


Протокол № 195 от 05.01.2024 год.
Протокол № 196 от 11.01.2024 год.
Протокол № 197 от 16.01.2024 год.
Протокол № 198 от 18.01.2024 год.
Протокол № 199 от 23.01.2024 год.
Протокол № 200 от 29.01.2024 год.
Протокол № 201 от 14.02.2024 год.
Протокол № 202 от 21.02.2024 год.
Протокол № 203 от 26.03.2024 год.
Протокол № 204 от 02.04.2024 год.
Протокол № 205 от 02.04.2024 год.
Протокол № 206 от 03.04.2024 год.
Протокол № 207 от 23.04.2024 год.
Протокол № 208 от 26.04.2024 год.
Протокол № 209 от 10.05.2024 год.
Протокол № 210 от 17.05.2024 год.


Протоколи от 2023 год.


Протокол № 164 от 05.01.2023 год.
Протокол № 165 от 09.01.2023 год.
Протокол № 166 от 20.01.2023 год.
Протокол № 167 от 17.02.2023 год.
Протокол № 168 от 10.03.2023 год.
Протокол № 169 от 31.03.2023 год.
Протокол № 170 от 03.04.2023 год.
Протокол № 171 от 18.04.2023 год.
Протокол № 172 от 24.04.2023 год.
Протокол № 173 от 09.05.2023 год.
Протокол № 174 от 19.05.2023 год.
Протокол № 175 от 12.06.2023 год.
Протокол № 176 от 16.06.2023 год.
Протокол № 177 от 03.07.2023 год.
Протокол № 178 от 11.07.2023 год.
Протокол № 179 от 17.07.2023 год.
Протокол № 180 от 24.07.2023 год.
Протокол № 181 от 26.07.2023 год.
Протокол № 182 от 31.07.2023 год.
Протокол № 183 от 07.08.2023 год.
Протокол № 184 от 15.08.2023 год.
Протокол № 185 от 23.08.2023 год.
Протокол № 186 от 30.08.2023 год.
Протокол № 187 от 12.09.2023 год.
Протокол № 188 от 20.09.2023 год.
Протокол № 189 от 02.10.2023 год.
Протокол № 190 от 04.10.2023 год.
Протокол № 191 от 23.10.2023 год.
Протокол № 192 от 09.11.2023 год.
Протокол № 193 от 21.11.2023 год.
Протокол № 194 от 07.12.2023 год.


Протоколи от 2022 год.


Протокол № 135 от 25.01.2022 год.
Протокол № 136 от 31.01.2022 год.
Протокол № 137 от 04.02.2022 год.
Протокол № 138 от 22.02.2022 год.
Протокол № 139 от 07.03.2022 год.
Протокол № 140 от 25.03.2022 год.
Протокол № 141 от 28.03.2022 год.
Протокол № 142 от 11.04.2022 год.
Протокол № 143 от 19.04.2022 год.
Протокол № 144 от 04.05.2022 год.
Протокол № 145 от 13.05.2022 год.
Протокол № 146 от 08.06.2022 год.
Протокол № 147 от 09.06.2022 год.
Протокол № 148 от 27.06.2022 год.
Протокол № 149 от 21.07.2022 год.
Протокол № 150 от 19.08.2022 год.
Протокол № 151 от 22.08.2022 год.
Протокол № 152 от 31.08.2022 год.
Протокол № 153 от 01.09.2022 год.
Протокол № 154 от 02.09.2022 год.
Протокол № 155 от 16.09.2022 год.
Протокол № 156 от 23.09.2022 год.
Протокол № 157 от 26.09.2022 год.
Протокол № 158 от 07.10.2022 год.
Протокол № 159 от 24.10.2022 год.
Протокол № 160 от 15.11.2022 год.
Протокол № 161 от 05.12.2022 год.
Протокол № 162 от 06.12.2022 год.
Протокол № 163 от 21.12.2022 год.


Протоколи от 2021 год.


Протокол № 105 от 04.01.2021 год.
Протокол № 106 от 12.01.2021 год.
Протокол № 107 от 26.01.2021 год.
Протокол № 108 от 11.02.2021 год.
Протокол № 109 от 23.02.2021 год.
Протокол № 110 от 02.03.2021 год.
Протокол № 111 от 05.03.2021 год.
Протокол № 112 от 08.03.2021 год.
Протокол № 113 от 16.03.2021 год.
Протокол № 114 от 19.03.2021 год.
Протокол № 115 от 01.04.2021 год.
Протокол № 116 от 06.04.2021 год.
Протокол № 117 от 09.04.2021 год.
Протокол № 118 от 07.05.2021 год.
Протокол № 119 от 11.05.2021 год.
Протокол № 120 от 12.05.2021 год.
Протокол № 121 от 17.05.2021 год.
Протокол № 122 от 01.06.2021 год.
Протокол № 123 от 10.06.2021 год.
Протокол № 124 от 13.07.2021 год.
Протокол № 125 от 03.08.2021 год.
Протокол № 126 от 13.08.2021 год.
Протокол № 127 от 18.08.2021 год.
Протокол № 128 от 17.09.2021 год.
Протокол № 129 от 27.09.2021 год.
Протокол № 130 от 05.10.2021 год.
Протокол № 131 от 22.10.2021 год.
Протокол № 132 от 25.11.2021 год.
Протокол № 133 от 01.12.2021 год.
Протокол № 134 от 10.12.2021 год.


Протоколи от 2020 год.


Протокол № 94 от 05.06.2020 год.
Протокол № 95 от 17.06.2020 год.
Протокол № 96 от 24.07.2020 год.
Протокол № 97 от 27.08.2020 год.
Протокол № 98 от 15.09.2020 год.
Протокол № 99 от 06.10.2020 год.
Протокол № 100 от 20.10.2020 год.
Протокол № 101 от 11.11.2020 год.
Протокол № 102 от 18.11.2020 год.
Протокол № 103 от 07.12.2020 год.
Протокол № 104 от 14.12.2020 год.


Протоколи от 2019 год.


Протокол № 85 от 08.01.2019 год.
Протокол № 86 от 29.01.2019 год.
Протокол № 87 от 30.01.2019 год.
Протокол № 88 от 21.02.2019 год.
Протокол № 89 от 15.03.2019 год.
Протокол № 90 от 10.06.2019 год.
Протокол № 91 от 26.08.2019 год.
Протокол № 92 от 16.09.2019 год.
Протокол № 93 от 14.10.2019 год.


Протоколи от 2018 год.


Протокол № 68 от 05.04.2018 год.
Протокол № 69 от 03.05.2018 год.
Протокол № 70 от 19.07.2018 год.
Протокол № 71 от 06.08.2018 год.
Протокол № 72 от 16.08.2018 год.
Протокол № 73 от 31.08.2018 год.
Протокол № 74 от 05.09.2018 год.
Протокол № 75 от 10.10.2018 год.
Протокол № 76 от 15.10.2018 год.
Протокол № 77 от 24.10.2018 год.
Протокол № 78 от 29.10.2018 год.
Протокол № 79 от 09.11.2018 год.
Протокол № 80 от 21.11.2018 год.
Протокол № 81 от 26.11.2018 год.
Протокол № 82 от 10.12.2018 год.
Протокол № 83 от 19.12.2018 год.
Протокол № 84 от 20.12.2018 год.


Протоколи от 2017 год.


Протокол № 63 от 28.04.2017 год.
Протокол № 64 от 08.09.2017 год.
Протокол № 65 от 17.10.2017 год.
Протокол № 66 от 27.10.2017 год.
Протокол № 67 от 04.12.2017 год.


Протоколи от 2016 год.


Протокол № 59 от 16.05.2016 год.
Протокол № 60 от 14.10.2016 год.
Протокол № 61 от 29.11.2016 год.
Протокол № 62 от 15.12.2016 год.

Протоколи от 2015 год.Протокол № 53 от 19.01.2015 год.
Протокол № 54 от 26.01.2015 год.
Протокол № 55 от 06.04.2015 год.
Протокол № 56 от 13.07.2015 год.
Протокол № 57 от 10.08.2015 год.
Протокол № 58 от 17.12.2015 год.


Протоколи от 2014 год.


Протокол № 42 от 27.01.2014 год.
Протокол № 43 от 19.02.2014 год.
Протокол № 44 от 27.02.2014 год.
Протокол № 45 от 27.02.2014 год.
Протокол № 46 от 21.03.2014 год.
Протокол № 47 от 27.03.2014 год.
Протокол № 49 от 01.09.2014 год.
Протокол № 50 от 17.09.2014 год.
Протокол № 51 от 23.09.2014 год.
Протокол № 52 от 05.12.2014 год.


Протоколи от 2013 год.


Протокол № 20 от 04.01.2013 год.
Протокол № 21 от 10.01.2013 год.
Протокол № 22 от 02.02.2013 год.
Протокол № 23 от 12.02.2013 год.
Протокол № 25 от 28.02.2013 год.
Протокол № 26 от 11.04.2013 год.
Протокол № 27 от 17.05.2013 год.
Протокол № 28 от 05.08.2013 год.
Протокол № 29 от 07.08.2013 год.
Протокол № 30 от 16.08.2013 год.
Протокол № 31 от 27.08.2013 год.
Протокол № 32 от 03.09.2013 год.
Протокол № 33 от 10.09.2013 год.
Протокол № 34 от 16.09.2013 год.
Протокол № 35 от 16.09.2013 год.
Протокол № 36 от 24.09.2013 год.
Протокол № 37 от 03.10.2013 год.
Протокол № 38 от 07.09.2013 год.
Протокол № 40 от 15.10.2014 год.
Протокол № 41 от 13.12.2013 год.


Протоколи от 2012 год.


Протокол № 7 от 19.06.2012 год.
Протокол № 8 от 29.06.2012 год.
Протокол № 9 от 16.07.2012 год.
Протокол № 10 от 16.08.2012 год.
Протокол № 11 от 31.08.2012 год.
Протокол № 12 от 24.09.2012 год.
Протокол № 13 от 01.10.2012 год.
Протокол № 14 от 10.10.2012 год.
Протокол № 15 от 18.10.2012 год.
Протокол № 16 от 26.10.2012 год.
Протокол № 17 от 29.10.2012 год.
Протокол № 18 от 07.11.2012 год.
Протокол № 19 от 15.12.2012 год.


Протоколи от 2011 год.


Протокол № 5 от 17.10.2011 год.
Протокол № 6 от 01.11.2011 год.


Протоколи от 2010 год.


Протокол № 2 от 16.07.2010 год.
Протокол № 3 от 29.09.2010 год.
Протокол № 4 от 05.10.2010 год.