Управителен съвет


Състав на управителен съвет от 22.06.2020 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова

Заместник председател на Управителния съвет
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Стоянка Атанасова Желева
Представител на Народно читалище „Съгласие–1930 г.“ с.Кирилово

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 22.06.2020 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Стоянка Атанасова Желева
Представител на Народно читалище „Съгласие–1930 г.“ с.Кирилово

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 21.11.2017 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Мария Василева Какърова
Представител на Народно читалище „Развитие–1893 г.“

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 26.02.2016 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Киро Стоянов Киров
Представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.

Мария Василева Какърова
Представител на Народно читалище „Развитие–1893 г.“
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.


Състав на управителен съвет до 19.05.2015 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Киро Стоянов Киров
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.


Състав на управителен съвет от 16.07.2010г. до 20.06.2013г.

Мария Никова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Киро Стоянов Киров
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.


Състав на управителен съвет от 21.04.2010г. до 16.07.2010г.

Мария Никова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Стоян Киров Стоянов
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.

Протокол № 2 от 16.07.2010 год.
Протокол № 3 от 29.09.2010 год.
Протокол № 4 от 05.10.2010 год.
Протокол № 5 от 17.10.2011 год.
Протокол № 6 от 01.11.2011 год.
Протокол № 7 от 19.06.2012 год.
Протокол № 8 от 29.06.2012 год.
Протокол № 9 от 16.07.2012 год.
Протокол № 10 от 16.08.2012 год.
Протокол № 11 от 31.08.2012 год.
Протокол № 12 от 24.09.2012 год.
Протокол № 13 от 01.10.2012 год.
Протокол № 14 от 10.10.2012 год.
Протокол № 15 от 18.10.2012 год.
Протокол № 16 от 26.10.2012 год.
Протокол № 17 от 29.10.2012 год.
Протокол № 18 от 07.11.2012 год.
Протокол № 19 от 15.12.2012 год.
Протокол № 20 от 04.01.2013 год.
Протокол № 21 от 10.01.2013 год.
Протокол № 22 от 02.02.2013 год.
Протокол № 23 от 12.02.2013 год.
Протокол № 25 от 28.02.2013 год.
Протокол № 26 от 11.04.2013 год.
Протокол № 27 от 17.05.2013 год.
Протокол № 28 от 05.08.2013 год.
Протокол № 29 от 07.08.2013 год.
Протокол № 30 от 16.08.2013 год.
Протокол № 31 от 27.08.2013 год.
Протокол № 32 от 03.09.2013 год.
Протокол № 33 от 10.09.2013 год.
Протокол № 34 от 16.09.2013 год.
Протокол № 35 от 16.09.2013 год.
Протокол № 36 от 24.09.2013 год.
Протокол № 37 от 03.10.2013 год.
Протокол № 38 от 07.09.2013 год.
Протокол № 40 от 15.10.2014 год.
Протокол № 41 от 13.12.2013 год.
Протокол № 42 от 27.01.2014 год.
Протокол № 43 от 19.02.2014 год.
Протокол № 44 от 27.02.2014 год.
Протокол № 45 от 27.02.2014 год.
Протокол № 46 от 21.03.2014 год.
Протокол № 47 от 27.03.2014 год.
Протокол № 49 от 01.09.2014 год.
Протокол № 50 от 17.09.2014 год.
Протокол № 51 от 23.09.2014 год.
Протокол № 52 от 05.12.2014 год.
Протокол № 53 от 19.01.2015 год.
Протокол № 54 от 26.01.2015 год.
Протокол № 55 от 06.04.2015 год.
Протокол № 56 от 13.07.2015 год.
Протокол № 57 от 10.08.2015 год.
Протокол № 58 от 17.12.2015 год.
Протокол № 59 от 16.05.2016 год.
Протокол № 60 от 14.10.2016 год.
Протокол № 61 от 29.11.2016 год.
Протокол № 62 от 15.12.2016 год.
Протокол № 63 от 28.04.2017 год.
Протокол № 64 от 08.09.2017 год.
Протокол № 65 от 17.10.2017 год.
Протокол № 66 от 27.10.2017 год.
Протокол № 67 от 04.12.2017 год.
Протокол № 68 от 05.04.2018 год.
Протокол № 69 от 03.05.2018 год.
Протокол № 70 от 19.07.2018 год.
Протокол № 71 от 06.08.2018 год.
Протокол № 72 от 16.08.2018 год.
Протокол № 73 от 31.08.2018 год.
Протокол № 74 от 05.09.2018 год.
Протокол № 75 от 10.10.2018 год.
Протокол № 76 от 15.10.2018 год.
Протокол № 77 от 24.10.2018 год.
Протокол № 78 от 29.10.2018 год.
Протокол № 79 от 09.11.2018 год.
Протокол № 80 от 21.11.2018 год.
Протокол № 81 от 26.11.2018 год.
Протокол № 82 от 10.12.2018 год.
Протокол № 83 от 19.12.2018 год.
Протокол № 84 от 20.12.2018 год.
Протокол № 85 от 08.01.2019 год.
Протокол № 86 от 29.01.2019 год.
Протокол № 87 от 30.01.2019 год.
Протокол № 88 от 21.02.2019 год.
Протокол № 89 от 15.03.2019 год.
Протокол № 90 от 10.06.2019 год.
Протокол № 91 от 26.08.2019 год.
Протокол № 92 от 16.09.2019 год.
Протокол № 93 от 14.10.2019 год.
Протокол № 94 от 05.06.2020 год.
Протокол № 95 от 17.06.2020 год.
Протокол № 96 от 24.07.2020 год.
Протокол № 97 от 27.08.2020 год.
Протокол № 98 от 15.09.2020 год.
Протокол № 99 от 06.10.2020 год.
Протокол № 100 от 20.10.2020 год.
Протокол № 101 от 11.11.2020 год.
Протокол № 102 от 18.11.2020 год.
Протокол № 103 от 07.12.2020 год.
Протокол № 104 от 14.12.2020 год.
Протокол № 105 от 04.01.2021 год.
Протокол № 106 от 12.01.2021 год.
Протокол № 107 от 26.01.2021 год.
Протокол № 108 от 11.02.2021 год.
Протокол № 109 от 23.02.2021 год.