Управителен съвет


Състав на управителен съвет от 16.04.2021 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Кирил Стоянов Киров
член на УС и Заместник-председател
Представител на „А.Т.Е.“ ЕООД

Стойка Иванова Славкова
член на УС
Представител на Сдружение „Туристически център – Елхово”

Стоянка Атанасова Желева
член на УС
Представител на НЧ „Съгласие 1930“, с. Кирилово

Георги Иванов Илиев
член на УС
Представител на „ЗОМАШ“ ООД


Състав на управителен съвет до 16.04.2021 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова

Заместник председател на Управителния съвет
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Стоянка Атанасова Желева
Представител на Народно читалище „Съгласие–1930 г.“ с.Кирилово

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 22.06.2020 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО”

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Стоянка Атанасова Желева
Представител на Народно читалище „Съгласие–1930 г.“ с.Кирилово

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 21.11.2017 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“

Мария Василева Какърова
Представител на Народно читалище „Развитие–1893 г.“

Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова
Представител на ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева”


Състав на управителен съвет до 26.02.2016 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
Представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.

Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
Представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Киро Стоянов Киров
Представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.

Мария Василева Какърова
Представител на Народно читалище „Развитие–1893 г.“
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Стойка Иванова Славкова
Представител на Сдружение „Туристически център-Елхово“
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.


Състав на управителен съвет до 19.05.2015 г.

Даниела Минкова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Киро Стоянов Киров
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.


Състав на управителен съвет от 16.07.2010г. до 20.06.2013г.

Мария Никова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Киро Стоянов Киров
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.


Състав на управителен съвет от 21.04.2010г. до 16.07.2010г.

Мария Никова
Председател на Управителния съвет
представител на Община Елхово
Председателят на УС е висшето длъжностно лице в МИГ-Елхово избрано от Общото събрание. Председателят представлява МИГ-Елхово при осъществяване на дейността и като ангажира отговорността на МИГ-Елхово с подписа си, в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет.
Членове на Управителния съвет

Георги Иванов Илиев
представител на „ЗОМАШ”ООД
Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Елхово.

Нели Петрова Никова
представител на „Милтония”ООД
Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и СМР и документацията на УС.

Мария Николова Куртева
представител на Сдружение „Партньори за европейско развитие” гр.Елхово
Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

Стоян Киров Стоянов
представител на „А.Т.Е.” ЕООД
Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.

Протоколи от 2021год.


Протокол № 105 от 04.01.2021 год.
Протокол № 106 от 12.01.2021 год.
Протокол № 107 от 26.01.2021 год.
Протокол № 108 от 11.02.2021 год.
Протокол № 109 от 23.02.2021 год.
Протокол № 110 от 02.03.2021 год.
Протокол № 111 от 05.03.2021 год.
Протокол № 112 от 08.03.2021 год.
Протокол № 113 от 16.03.2021 год.
Протокол № 114 от 19.03.2021 год.
Протокол № 115 от 01.04.2021 год.
Протокол № 116 от 06.04.2021 год.
Протокол № 117 от 09.04.2021 год.
Протокол № 118 от 07.05.2021 год.
Протокол № 119 от 11.05.2021 год.
Протокол № 120 от 12.05.2021 год.
Протокол № 121 от 17.05.2021 год.
Протокол № 122 от 01.06.2021 год.
Протокол № 123 от 10.06.2021 год.
Протокол № 124 от 13.07.2021 год.
Протокол № 125 от 03.08.2021 год.
Протокол № 126 от 13.08.2021 год.
Протокол № 127 от 18.08.2021 год.
Протокол № 128 от 17.09.2021 год.


Протоколи от 2020 год.


Протокол № 94 от 05.06.2020 год.
Протокол № 95 от 17.06.2020 год.
Протокол № 96 от 24.07.2020 год.
Протокол № 97 от 27.08.2020 год.
Протокол № 98 от 15.09.2020 год.
Протокол № 99 от 06.10.2020 год.
Протокол № 100 от 20.10.2020 год.
Протокол № 101 от 11.11.2020 год.
Протокол № 102 от 18.11.2020 год.
Протокол № 103 от 07.12.2020 год.
Протокол № 104 от 14.12.2020 год.


Протоколи от 2019 год.


Протокол № 85 от 08.01.2019 год.
Протокол № 86 от 29.01.2019 год.
Протокол № 87 от 30.01.2019 год.
Протокол № 88 от 21.02.2019 год.
Протокол № 89 от 15.03.2019 год.
Протокол № 90 от 10.06.2019 год.
Протокол № 91 от 26.08.2019 год.
Протокол № 92 от 16.09.2019 год.
Протокол № 93 от 14.10.2019 год.


Протоколи от 2018 год.


Протокол № 68 от 05.04.2018 год.
Протокол № 69 от 03.05.2018 год.
Протокол № 70 от 19.07.2018 год.
Протокол № 71 от 06.08.2018 год.
Протокол № 72 от 16.08.2018 год.
Протокол № 73 от 31.08.2018 год.
Протокол № 74 от 05.09.2018 год.
Протокол № 75 от 10.10.2018 год.
Протокол № 76 от 15.10.2018 год.
Протокол № 77 от 24.10.2018 год.
Протокол № 78 от 29.10.2018 год.
Протокол № 79 от 09.11.2018 год.
Протокол № 80 от 21.11.2018 год.
Протокол № 81 от 26.11.2018 год.
Протокол № 82 от 10.12.2018 год.
Протокол № 83 от 19.12.2018 год.
Протокол № 84 от 20.12.2018 год.


Протоколи от 2017 год.


Протокол № 63 от 28.04.2017 год.
Протокол № 64 от 08.09.2017 год.
Протокол № 65 от 17.10.2017 год.
Протокол № 66 от 27.10.2017 год.
Протокол № 67 от 04.12.2017 год.


Протоколи от 2016 год.


Протокол № 59 от 16.05.2016 год.
Протокол № 60 от 14.10.2016 год.
Протокол № 61 от 29.11.2016 год.
Протокол № 62 от 15.12.2016 год.

Протоколи от 2015 год.Протокол № 53 от 19.01.2015 год.
Протокол № 54 от 26.01.2015 год.
Протокол № 55 от 06.04.2015 год.
Протокол № 56 от 13.07.2015 год.
Протокол № 57 от 10.08.2015 год.
Протокол № 58 от 17.12.2015 год.


Протоколи от 2014 год.


Протокол № 42 от 27.01.2014 год.
Протокол № 43 от 19.02.2014 год.
Протокол № 44 от 27.02.2014 год.
Протокол № 45 от 27.02.2014 год.
Протокол № 46 от 21.03.2014 год.
Протокол № 47 от 27.03.2014 год.
Протокол № 49 от 01.09.2014 год.
Протокол № 50 от 17.09.2014 год.
Протокол № 51 от 23.09.2014 год.
Протокол № 52 от 05.12.2014 год.


Протоколи от 2013 год.


Протокол № 20 от 04.01.2013 год.
Протокол № 21 от 10.01.2013 год.
Протокол № 22 от 02.02.2013 год.
Протокол № 23 от 12.02.2013 год.
Протокол № 25 от 28.02.2013 год.
Протокол № 26 от 11.04.2013 год.
Протокол № 27 от 17.05.2013 год.
Протокол № 28 от 05.08.2013 год.
Протокол № 29 от 07.08.2013 год.
Протокол № 30 от 16.08.2013 год.
Протокол № 31 от 27.08.2013 год.
Протокол № 32 от 03.09.2013 год.
Протокол № 33 от 10.09.2013 год.
Протокол № 34 от 16.09.2013 год.
Протокол № 35 от 16.09.2013 год.
Протокол № 36 от 24.09.2013 год.
Протокол № 37 от 03.10.2013 год.
Протокол № 38 от 07.09.2013 год.
Протокол № 40 от 15.10.2014 год.
Протокол № 41 от 13.12.2013 год.


Протоколи от 2012 год.


Протокол № 7 от 19.06.2012 год.
Протокол № 8 от 29.06.2012 год.
Протокол № 9 от 16.07.2012 год.
Протокол № 10 от 16.08.2012 год.
Протокол № 11 от 31.08.2012 год.
Протокол № 12 от 24.09.2012 год.
Протокол № 13 от 01.10.2012 год.
Протокол № 14 от 10.10.2012 год.
Протокол № 15 от 18.10.2012 год.
Протокол № 16 от 26.10.2012 год.
Протокол № 17 от 29.10.2012 год.
Протокол № 18 от 07.11.2012 год.
Протокол № 19 от 15.12.2012 год.


Протоколи от 2011 год.


Протокол № 5 от 17.10.2011 год.
Протокол № 6 от 01.11.2011 год.


Протоколи от 2010 год.


Протокол № 2 от 16.07.2010 год.
Протокол № 3 от 29.09.2010 год.
Протокол № 4 от 05.10.2010 год.