Индикативна годишна работна програма

АКТУАЛНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА


Индикативен график за 2024 г. УС 200 от 18.01.2024 г.


АРХИВ НА ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМА


Индикативен график за 2023 г. УС 187 от 12.09.2023 г.-актуализиран


Индикативен график за 2024 г. УС 195 от 05.01.2024 г. – актуализиран


Индикативен график за 2024 г. УС 188 от 20.09.2023 г.


Индикативен график за 2023 г. УС 187 от 12.09.2023 г.


Индикативен график за 2024 г. УС 188 от 20.09.2023 г.


Индикативен график за 2023 г. УС 186 от 30.08.2023 г.


Индикативен график за 2023 г. УС 181 от 26.07.2023 г.


Индикативен график за 2023 г. УС 177 от 03.07.2023 г.


Индикативен график за 2023 г. УС 171 от 18.04.2023 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 159 от 24.10.2022 г.


Индикативен график за 2023 г. УС 163 от 21.12.2022 г.


Индикативен график за 2023 г. УС 157 от 26.09.2022 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 158 от 7.10.2022 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 149 от 21.07.2022 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 148 от 27.06.2022 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 147 от 09.06.2022 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 142 от 11.04.2022 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 140 от 25.03.2022 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 135 от 25.01.2021 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 129 от 27.09.2021 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 134 от 10.12.2021 г.


Индикативен график за 2022 г. УС 133 от 01.12.2021 г.


Индикативен график за 2021 г. УС 125 от 03.08.2021 г.


Индикативен график за 2021 г. УС 122 от 01.06.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 119 от 11.05.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 113 от 16.03.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 109 от 23.02.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 107 от 26.01.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 105 от 4.01.2021


Индикативен график за 2020 г. УС 103 от 7.12.2020


Индикативен график за 2021 г. УС 103 от 7.12.2020


Индикативен график за 2021 г. УС 98 от 15.09.2020


Индикативен график за 2020 г. УС 101 от 11.11.2020


Индикативен график за 2020 г. УС 98 от 15.09.2020


Индикативен график за 2020 г. УС 94 -2020


Индикативен график за 2020 г. УС 92-16.09.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 93-14.10.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 91 от 20.08.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 90-10.06.2019


Индикативен график за 2019


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2019 година


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 годинапубликуван на 24 октомври 2018г.


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 година


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 година


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА