Индикативна годишна работна програма


АКТУАЛНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

Индикативен график за 2020 г. УС 94 -2020 г.


АРХИВ НА ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМА

Индикативен график за 2020 г. УС 92-16.09.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 93-14.10.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 91 от 20.08.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 90-10.06.2019


Индикативен график за 2019 г.


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2019 година


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 годинапубликуван на 24 октомври 2018г.


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 годинапубликуван на 31 август 2018г. 


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 годинапубликуван на 19 юли 2018г.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА  – публикуван 30 май 2018г.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА – публикуван 19 февруари 2018г.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА – публикуван 4 декември 2017г.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА – публикуван 8 септември 2017г.