Индикативна годишна работна програма


АКТУАЛНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

Индикативен график за 2021 г. УС 125 от 03.08.2021 г.

АРХИВ НА ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМА

Индикативен график за 2021 г. УС 122 от 01.06.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 119 от 11.05.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 113 от 16.03.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 109 от 23.02.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 107 от 26.01.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 105 от 4.01.2021


Индикативен график за 2020 г. УС 103 от 7.12.2020


Индикативен график за 2021 г. УС 103 от 7.12.2020


Индикативен график за 2021 г. УС 98 от 15.09.2020


Индикативен график за 2020 г. УС 101 от 11.11.2020


Индикативен график за 2020 г. УС 98 от 15.09.2020


Индикативен график за 2020 г. УС 94 -2020


Индикативен график за 2020 г. УС 92-16.09.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 93-14.10.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 91 от 20.08.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 90-10.06.2019


Индикативен график за 2019


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2019 година


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 годинапубликуван на 24 октомври 2018г.


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 година


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 година


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА