Индикативна годишна работна програма


АКТУАЛНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

Индикативен график за 2021 г. УС 109 от 23.02.2021


АРХИВ НА ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМА

Индикативен график за 2021 г. УС 107 от 26.01.2021


Индикативен график за 2021 г. УС 105 от 4.01.2021


Индикативен график за 2020 г. УС 103 от 7.12.2020 г.


Индикативен график за 2021 г. УС 103 от 7.12.2020 г.


Индикативен график за 2021 г. УС 98 от 15.09.2020 г.


Индикативен график за 2020 г. УС 101 от 11.11.2020 г.


Индикативен график за 2020 г. УС 98 от 15.09.2020 г.


Индикативен график за 2020 г. УС 94 -2020 г.


Индикативен график за 2020 г. УС 92-16.09.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 93-14.10.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 91 от 20.08.2019


Индикативен график за 2019 г. УС 90-10.06.2019


Индикативен график за 2019 г.


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2019 година


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 годинапубликуван на 24 октомври 2018г.


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 година


Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО за 2018 година


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2018 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“ ЗА 2017 ГОДИНА