Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ 

  1. Даниела Иванова Минкова – представляваща Община Елхово съгласно решение на ОбС-Елхово № 255/20/7 от 23 май 2013 г. и в качеството си на Председател на УС.
  2. Георги Иванов Илиев – представляващ „ЗОМАШ” ООД в качеството си на член на УС.
  3. Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова – представляваща ЕТ „Гидис – Стоянка Тренева” в качеството си на член на УС.
  4. Стойка Иванова Славкова – представляваща Сдружение „Туристически център – Елхово” в качеството си на член на УС.
  5. Мария Василева Какърова – представляваща Народно читалище „Развитие-1893 г.“-Елхово в качеството си на член на УС.
  6. Стоянка Атанасова Желева – представляваща НЧ  „Съгласие-1930 г.“село Кирилово съгласно решение на Настоятелството на НЧ  „Съгласие-1930 г.“село Кирилово Протокол № 2 от 25.10.2017 г. и в качеството си на член на УС.
  7. Нели Радославова Кадиева – в качеството си на Изпълнителен директор.
  8. Милена Атанасова Гендова – в качеството си на Експерт по прилагане на СВОМР.

 

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ през 2022 г.

  1. Кирил Стоянов Киров– представляващ „А.Т.Е.“ ЕООД в качеството си на Заместник-председател и член на УС.
  2. Пенка Стоянова Тончева– представляваща „ХИТ-НП“ ООД в качеството си на член на УС.