Профил на купувача


                    

Списък на сключените договори в СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ по подмярка 19.1 – като се зарежда файла накрая с „19.1
Списък на сключените договори в СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ по подмярка 19.4 – файла накрая с 19.4


Регистър на обществените поръчки на МИГ – Елхово – Болярово:

Регистър на обществените поръчки на МИГ – Елхово – Болярово за 2017 г.
Регистър на обществените поръчки на МИГ – Елхово – Болярово за 2018 г.
Регистър на обществените поръчки на МИГ – Елхово – Болярово за 2019 г.
Регистър на обществените поръчки на МИГ – Елхово – Болярово за 2020 г.
Регистър на обществените поръчки на МИГ – Елхово – Болярово за 2021 г.
Регистър на обществените поръчки на МИГ – Елхово – Болярово за 2022 г.
Регистър на обществените поръчки на МИГ – Елхово – Болярово за 2023 г.

Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ – Елхово – Болярово има сключен договор:

Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ – Елхово – Болярово за 2017 г.
Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ – Елхово – Болярово за 2018 г.
Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ – Елхово – Болярово за 2019 г.
Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ – Елхово – Болярово за 2020 г.
Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ – Елхово – Болярово за 2021 г.
Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ – Елхово – Болярово за 2022 г.
Списък на физическите и юридическите лица с които МИГ – Елхово – Болярово за 2023 г.