Общо събрание

СПИСЪЦИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО -БОЛЯРОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово-Болярово № 208 от 26.04.2024 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание/


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” /съгласно протокол на УС на МИГ-Елхово-Болярово № 95 от 17.06.2020 г., отразяващ промени в състава на Общото събрание/ – актуален към 01.03.2023 г.


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово-Болярово № 95 от 17.06.2020 г.


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово-Болярово № 66 от 27.10.2017 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово-Болярово № 59 от 16.05.2016 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание


СПИСЪЦИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИГ-ЕЛХОВО

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово № 57 от 10.08.2015 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание/


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово № 55 от 06.04.2015 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание/


СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА МИГ – ЕЛХОВО СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ ОТ 21.04.2010г.


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ – ЕЛХОВО – съгласно последен протокол на УС на МИГ-Елхово № 52/05.12.2014, отразяващ промени в състава на Общото събрание


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ – ЕЛХОВО” /съгласно последен протокол на УС на МИГ – Елхово № 54 от 26.01.2015 г., отразяващ промени в състава на Общото Събрание/


ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ

Протокол от ОС от 21.04.2010 г.
Протокол от ОС от 01.08.2012 г.
Протокол от ОС от 29.10.2012 г.
Протокол от ОС от 11.03.2013 г.
Протокол от ОС от 20.06.2013 г.
Протокол от ОС от 29.04.2014 г.
Протокол от ОС от 19.05.2015 г.
Протокол от ОС от 27.08.2015 г.
Протокол от ОС от 26.02.2016 г.
Протокол от ОС от 20.05.2016 г.
Протокол от ОС от 01.11.2016 г.
Протокол от ОС от 02.06.2017 г.
Протокол от ОС от 26.09.2017 г.
Протокол от ОС от 31.10.2017 г.
Протокол от ОС от 23.04.2018 г.
Протокол от ОС от 23.11.2018 г.
Протокол от ОС от 25.06.2019 г.
Протокол на ОС от 22.06.2020 г.
Протокол от ОС от 16.04.2021 г.
Протокол от ОС от 25.05.2021 г.
Протокол от ОС от 21.10.2021 г.
Протокол от ОС от 23.06.2022 г.
Протокол от ОС от 17.10.2022 г.
Протокол от ОС от 20.06.2023 г.