Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ  С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО”

С изменения и допълнения, приети на Общо събрание, провело се на 23.06.2022 г.

Устав на МИГ- Елхово-Болярово от 23.06.2022 год.


Устав на СНЦ „МИГ – Елхово” в сила до 23.06.2022 год. – Изтегли от тук


Устав на СНЦ „МИГ – Елхово” в сила до 23.04.2018 год. – Изтегли от тук


Устав на СНЦ „МИГ – Елхово” в сила до 26.02.2016 год. –  Изтегли от тук


Устав на СНЦ „МИГ – Елхово” в сила до 19.05.2015 год. – Изтегли от тук