Пакет с документи по публична покана № 9045269

„Реализиране и излъчване на видео филм и подготовка и публикуване на тематични публикации на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово“ за 2015 г.“ 1.Дейност Реализиране и излъчване на видео филм – минимална продължителност 50 минути с прогнозна стойност 1500 лв. без ДДС; 2.Дейност Подготовка и публикуване на тематични публикации в

Пакет с документи по публична покана № 9045240

Изработване на рекламни и печатни материали на СНЦ Местна инициативна група- Елхово за 2015г. 1.Дейност 1 Изготвяне на рекламни комплекти:работен бележник и химикал, папка, шапка и ключодържател с логото на МИГ Елхово,ЕС,ПРСР, и ЛИДЕР -200 комплекта с прогнозна стойност 2500,00 лв.без ДДС; 2.Дейност Подготовка, текстообработка, превод, дизай, пред-печат и отпечатване

Пакет с документи по публична покана № 9043843

1.Дейност Организиране на Форум „Обмен на добри практики между МИГ от България” с прогнозна стойност 3750,00 лв.без ДДС. включва 40 участника, продължителност 3 дни; 2.Дейност Организиране на Изложение „Бизнес, традиции и иновации на територията на МИГ Елхово“ с цел популяризиране потенциала на територията и осигуряване на възможности за развитие с

Пакет с документи по публична покана № 9041994

1.Дейност „Организиране и провеждане на младежко изложение – младежки базар – на добри практики и идеи за развитие на териториите на МИГ-Елхово с прогнозна стойност 1 792,84 лв. без ДДС, включва 30 участника, продължителност 2 дни; 2.Дейност Организиране на кръгла маса на тема: „Младежите от ЛИДЕР териториите: движеща сила за

Пакет с документи по публична покана № 9040980

1.Дейност „Организиране и провеждане на младежко изложение – младежки базар – на добри практики и идеи за развитие на териториите на МИГ-Елхово с прогнозна стойност 1 792,84 лв. без ДДС, включва 30 участника, продължителност 2 дни; 2.Дейност Организиране на кръгла маса на тема: „Младежите от ЛИДЕР териториите: движеща сила за

Пакет с документи по публична покана №9038728

1.Дейност „Организиране на обучение на оперативния екип, членове УС и на ОС на МИГ-Елхово на тема „Управление на промяната: инструмент за успешно развитие на територията на МИГ Елхово” с прогнозна стойност 2 333,33 лв. без ДДС, включва 15 участника, продължителност 2 дни: 2.Дейност „Организиране на учебно посещение в МИГ в